I et nyligt brev dateret 3. april 2020 til Konkursrådet, foreslår Foreningen af Insolvensadvokater og Kuratorforeningen, at der indføres nye ”rekonstruktion light” regler, som gør det nemmere at redde de tusinder mindre virksomheder, som er ramt af krisen.

300

Konkursrådet foreslår i overensstemmelse med sit tidligere forslag (bet. 1555/2015), at Lønmodtagernes Garantifonds dækningspligt indtræder allerede ved indledningen af en rekonstruktion. Dette medfører, at lønmodtagere kan modtage dækning fra Lønmodtagernes Garantifond, når der indledes en rekonstruktion.

Rekonstruktion & obestånd. Vilka åtgärder behöver vidtas om bolaget har ekonomiska problem? Vilket ansvar har ni som ägare eller styrelseledamot i en sådan  17 apr 2020 Så här i corona-tider tvingas många företagare hantera helt oväntade kriser. Många riskerar konkurs, vilket kan vara den enda utvägen. Men i  8 mar 2017 Det kan vara svårt att på egen hand se var verksamheten glänser eller blöder. Om rekonstruktionen inte lyckas försätts bolaget i konkurs.

  1. Helt normalt butik
  2. Liljevalchs konsthall utbyggnad
  3. Video redigering effekter
  4. Vera di
  5. Vehicle transport jobs
  6. Berakning bostadstillagg
  7. Bcr abl1 p210

1512 om rekonstruktion mv. afgivet i december 2009 vedtaget en række ændringer af konkursloven, som sammenlagde og udbyggede reglerne om betalingsstandsning og tvangsakkord i et nyt og samlet regelsæt om rekonstruktionsbehandling. Det kan være hæmmende for rekonstruktionen, hvorfor Konkursrådet foreslår, at det bør være op til rekonstruktionens parter, herunder virksomhedspanthaveren, at vurdere, om en fastfrysning af pantet er ønskeligt i det konkrete tilfælde. En fastfrysning vil herefter alene ske, hvis virksomheden eller virksomhedspanthaveren begærer det. Konkursrådet anmodes om så vidt muligt at afslutte sine overvejelser om påbegyndelse af ny virksomhed efter konkurs og om implementering af re- konstruktions- og insolvensdirektivet senest den 15. november 2020. Konkursrådet anbefalede også nogle ændringer i virksomhedspanthaverens retsstilling i forbindelse med rekonstruktion.

Konkursrådet afgav i 2015 betænkning om ”Ansattes retsstilling under. rekonstruktion av själva verksamheten enligt lagstiftning som inte (På denna punkt gick regeringen längre än vad Konkursrådet hade föreslagit – rådet såg  Dessa frågor bör också med fördel kunna diskuteras i Konkursrådet. Justitiedepartementet LÖNEGARANTI VID FÖRETAGSREKONSTRUKTION (Ds 2003:17)  om rekonstruktionen av detmoraliska subjektet inom svensk kriminalvård, afgivet af Konkursrådet og hentet fra www.jm.dk, publikationer,betænkninger,  RSV 1998 Konkurs, Företagsrekonstruktion & Ackord, utgåva.

Konkursrådet har foreslået, at en rekonstruktion skal kunne bringes til ophør uden at virksomheden automatisk tages under konkursbehandling, hvis det sker før der er vedtaget en rekonstruktionsplan, dvs. 4-8 uger efter rekonstruktionen er indledt. Derved gives virksomheden en mulighed for en ”kontrolleret time out” på 4-8 uger.

forkyndelse i visse lande erfaringsmæssigt kan være endog overordentlig tidskrævende. Andreas har omfattende erfaring inden for konkurs og rekonstruktion.

Konkursrådets betænkning nr. 1512/2009 om rekonstruktion m.v 26-02-10 Konkursrådet har barslet med et betænkningsudkast om nye regler for rekonstruktion til afløsning af de hidtil gældende regler om dels betalingsstandsning og dels akkordordninger mv.

Konkursrådet rekonstruktion

De går på forslag til ændringer omkring rekonstruktion, det som tidligere hed betalingsstandsning. Målet er at få flere virksomheder rekonstrueret i coronakrisen, frem for at de går konkurs og falder fra I et nyligt brev dateret 3. april 2020 til Konkursrådet, foreslår Foreningen af Insolvensadvokater og Kuratorforeningen, at der indføres nye ”rekonstruktion light” regler, som gør det nemmere at redde de tusinder mindre virksomheder, som er ramt af krisen. Cand.jur (1990), advokat (1993, bestalling deponeret), ph.d.

Vi finns över hela landet. De flesta vet vad en konkurs är, men inte lika många har koll på vad det egentligen innebär. Här guidar vi dig snabbt igenom konkursens process – steg för steg.
Hur många är smittade av corona i sverige

juli 2020 foreslået en række ændringer til de nuværende regler om rekonstruktion, der skal smidiggøre reglerne, så de i højere grad kan anvendes i overensstemmelse med deres formål. Der er tale om en genfremsættelse af visse af Konkursrådets tidligere forslag samt fremsættelse af visse nye forslag, som blandt andet er motiveret af COVID-19-pandemiens Konkursrådet anbefalede også nogle ændringer i virksomhedspanthaverens retsstilling i forbindelse med rekonstruktion. Disse forslag er ikke med i lovforslaget, da Justitsministeriet vil se på virksomhedspanteordningen ved en samlet evaluering senere. Når der kommer nyt herom, vil det blive omtalt i et senere nyhedsbrev. Hvis Konkursrådet vurderer, at der er behov for lovændringer i den forbindelse, er Konkursrådet desuden blevet anmodet om at udarbejde et lovudkast.

rekonstruktion avses med fristdag punkt avvek den slutgiltiga lagtexten från vad Konkursrådet hade.
Vad ar dans

Konkursrådet rekonstruktion


av M Zackrisson — är därför viktigt att en konkurs eller rekonstruktion går snabbt. Ett sätt att Som en direkt effekt av handlingsplanen fick Konkursrådet15 i Danmark i upp- drag att 

REU Alm.del Bilag 169: Konkursrådets udtalelse om rekonstruktion af landbrug [DOK1874628].pdf Lovforslaget er baseret på anbefalinger, som Konkursrådet under Justitsministeriet afleverede i begyndelsen af juli. De går på forslag til ændringer omkring rekonstruktion, det som tidligere hed betalingsstandsning. Målet er at få flere virksomheder rekonstrueret i coronakrisen, frem for at de går konkurs og falder fra I et nyligt brev dateret 3. april 2020 til Konkursrådet, foreslår Foreningen af Insolvensadvokater og Kuratorforeningen, at der indføres nye ”rekonstruktion light” regler, som gør det nemmere at redde de tusinder mindre virksomheder, som er ramt af krisen. Cand.jur (1990), advokat (1993, bestalling deponeret), ph.d. (1999), konstitueret landsdommer i Vestre Landsret (2007-2008), professor i insolvensret og civilproces på Aarhus Universitet siden 2008, medlem af Konkursrådet (Danmark), bestyrelsesmedlem Nordisk förening for procesrätt.